Doneren aan stichting JWNR Anbi Anbi
Marielle DekkerTonnie van den BrandtGery StegemanBrindusa HumeniucErik de WeerdGerard de WeerdWim Boersma

Wie zijn wij | Jacob's Well

Stichting Jacob's Well educatie & zorg is een interkerkelijke stichting, opgericht in 2008. De stichting levert structurele hulp middels opvang en onderwijs aan wezen en jongeren met een beperking in noord-oost Roemenie,vanuit een christelijke identiteit, ongeacht geloofsrichting of politieke overtuiging. De bijbel, als Gods Woord, is onze basis, de bron waaruit wij handelen.

De hulp wordt mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers, sponsoren,
activiteiten en giften van donateurs. De stichting weet de kosten zo laag mogelijk te houden door een stichtingsbestuur die zich vanuit Nederland verbonden hebben op 100% vrijwillige basis, geen panden en auto's hoeft te bekostigen voor haar werkzaamheden en ter plaatse zo veel mogelijk samenwerkt met de lokale bevolking en vrijwilligers. Daarnaast geven wij er de voorkeur aan, zoveel als mogelijk de materialen uit het projectland te ”halen”, om zo de plaatselijke economie te stimuleren. 


Stichting Jacob's Well stelt zich de volgende doelstellingen:


1) Evangelie-verspreiding. Het verstrekken van Bijbels en
    andere christelijke literatuur.


2) Ontwikkelingshulp, aan de arme, zieke en/of gehandicapte
    medemens.


3) Scholing en onderwijs creëren voor kinderen met een beperking en/of
    ontwikkelingsachterstand. Daarnaast het opleiden en ondersteunen
    van leerkrachten.


Via deze website willen wij u informeren over onze projecten in Roemenië. Wij hopen dat u betrokken raakt bij onze activiteiten!


Vriendelijke groeten,

Stichting Jacbob’s Well educatie & zorg

 


Bestuur Nederland:                                                


Naam                         Functie   Contact  
M.E Dekker                 Voorzitter              +31 6 3449 9630   
T. J  van den Brandt    Secretaris
  +31 6 4714 2558  
 
G.J Stegeman             Penningmeester        +31 6 2531 3964

 


Bestuur Roemenië:

 
Naam                         Functie
B.M Humeniuc             Voorzitter
M.E Dekker                 Vice-voorzitter
C.I  Croitoriu               Secretaris
 
 

Vrijwillige medewerkers:


Een uitvoerende rol op vrijwillige basis -waar mogelijk vanuit de eigen professie- is iets waarvoor de stichting haar vrijwilligers bijzonder voor waardeert.

 

Naam                        Functie

H. Rozendom             Boekhouder

 


                 
                    
     

Ambassadeurs:


Een adviserende en ondersteunende rol is de functie van het ambassadeurschap en daarom zeer waardevol voor de stichting op diverse terreinen.

 

 
Naam Woonplaats Externe functie
W. Boersma  Hardenberg Directeur Vechtdal College, fractievoorzitter CU
E. de Weerd Nunspeet Salesmanager Ilionx
G. de Weerd Nunspeet Business Unit Manager Ilionx


Motivatie van W. Boersma om ambassadeur te zijn voor Jacob's Well: 'Na twee grote acties op het Vechtdal College in Hardenberg - opbrengst € 75.000 - reisde ik in april 2013, met 4 leerlingen en 2 docenten naar Siret. Onder de indruk van het werk van de stichting heb ik met eigen ogen gezien hoe de bouw van de school vordert.  Ambassadeur te mogen zijn van de stichting is mij een eer en een genoegen.


Motivatie van E. de Weerd om ambassadeur te zijn voor Jacob's Well: 'Persoonlijk voel ik me erg aangetrokken tot de weeskinderen die aan hun lot zijn of worden overgelaten. Het is van grote waarde wat de stichting mag doen en het blijft noodzakelijk dat de stichting de middelen en vrijwilligers heeft om deze kinderen en de armen te helpen. Bovenal is de belangrijkste opdracht het brengen van Gods woord. Ik denk daarbij aan de Jacobs Bron waarover geschreven wordt in Johannes 4: Hij moest door Samaria gaan en rustte bij de fontein Jacobs. In vers 41 lezen we: En er geloofden er veel meer om Zijns Woords wil. Ik hoop spreekwoordelijk een steentje te kunnen bijdragen als ambassadeur en dat de projecten en de evangelisatie hun voortgang mogen hebben onder de jongeren in Roemenië.'


Motivatie van G. de Weerd om ambassadeur te zijn voor Jacob's Well: "Kinderen, kwetsbaar en zonder ouder(s). Ieder kind heeft liefde en genegenheid nodig en verdiend een kans. Een kans met normen en waarden als basis, voortkomend uit het woord van God. Het is schokkend om te zien hoe er wordt geleefd in armoede en uitzichtloosheid. Wat bij ons qua voorzieningen in eerste levensbehoeften vanzelfsprekend is, is voor deze kinderen bijzonder of zelfs ondenkbaar. Heb uw naaste lief, is geen gunst maar een opdracht. Graag help ik daarom mee, om ook onze verre naaste een houvast te bieden, zowel voor de lichamelijke als geestelijke nood."Algemene gegevens:

Stichting Jacob's Well educatie & zorg

Nijverheidsweg 4

4041 CK KESTEREN

Nederland


Als stichting hebben wij de ANBI-status sinds 01-01-2009. Een gift kan daardoor voor u fiscaal voordelig uitkomen. 

 


E-mail: info@jawell.org
Website: www.jawell.org
K.v.K. nummer: 32141314
Rabobank: NL71RABO 03948.17.974

Fiscaal/BTW nummer: 8200.09.878.B.01

 

Facebook: www.facebook.com/jacobswelleducatie&zorg

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jawell


Voor vragen over de website of sociale media kunt u contact opnemen via info@jawell.org